Wijze van vaststellen maximale aslasten en maximaal voertuiggewicht

26-09-2014

In Verordening 1230/2012 (maten en gewichten bij de typegoedkeuring) staan bepalingen voor het bepalen van de maximale voertuigmassa. Die moeten ook worden toegepast bij de individuele toelating in Nederland, maar dat gebeurt nog niet.

aslast

Verordening 1230/2012 vervangt Richtlijn 97/27, en is voor nieuwe typekeuringen verplicht geworden per 1 november 2012. Er is geen datum voor nieuwe registraties.

In zowel de 97/27 als de 1230/2012 staan bepalingen omtrent maximaal voertuiggewicht, aslasten, massaverdeling en een berekeningsprocedure.
Bij de individuele toelating in Nederland is van toepassing wat in de ‘wijze van keuren’ staat.

In de wijze van keuren zoals die gold tot aan 1 juli 2014, werd weliswaar gezegd dat aan 97/27 moet worden voldaan, maar was er een relatief eenvoudige wijze van bepalen van maximale voertuigmassa en aslasten.

In de ‘Individuele goedkeuringseisen en wijze van keuren’ die sinds 1 juli 2014 van toepassing is, wordt in punt 48A Massa’s en afmetingen verwezen naar punt 2.3 van deel C (N2, N3) resp. deel D (categorie O) van bijlage I van de 1230/2012, met de toevoeging dat worst-case situatie door de RDW wordt bepaald.

De bepalingen in de 1230/2012 komen er vooral op neer dat het maximale voertuiggewicht cq het laadvermogen beperkt kan worden door de aslasten (als bij belading van het voertuig op een aantal manieren, blijkt dat voordat het voertuig aan het wettelijke / technische maximum zit, er al sprake is het bereiken van een maximale aslast).

Het blijkt echter dat de berekeningswijze nog niet door de RDW-keuringsstations wordt toegepast.

RAI Vereniging heeft aan de RDW gevraagd zo spoedig mogelijk duidelijkheid te verschaffen over de toepassing en de precieze handelswijze.

Verordening 1230/2012 en de ‘Individuele goedkeuringseisen en wijze van keuren’ (per 1 juli 2014) kunt u hiernaast downloaden.

Meer informatie: Kees Pereboom