Grote zorgen over uitblijven Autobrief 2

29 september 2014

De auto-importeurs maken zich ernstige zorgen over het uitblijven van Autobrief 2.0. In de Algemeen Bestuursvergadering van de afdeling Auto’s vorige week hebben zij dit nogmaals ondubbelzinnig duidelijk gemaakt.

Wiebes

Nog even kort de voorgeschiedenis: lange tijd leek het dat de Autobrief 2 in het voorjaar, dus vóór Prinsjesdag, zou verschijnen. Dat werd echter ná Prinsjesdag en inmiddels circuleert als verschijningsmoment ‘in de loop van het vierde kwartaal’. Dat baart de auto-importeurs grote zorgen.

Op dit moment zijn alle merken immers volop in gesprek met hun fabrikanten voor de bestellingen voor 2015 en wordt ook al vooruitgekeken naar 2016 en verder.

Markteffecten
Omdat 2015 een tussenjaar wordt tussen de nieuwe en de oude Autobrief, kunnen daar bijzondere markteffecten optreden. Het ontbreken van een duidelijk beeld voor 2016-2019 maakt dat het risico op een foutieve inschatting van de markt in 2015 meer dan groot is, met alle gevolgen van dien.

Grenswaardes
Ook het ontbreken van zicht op de toekomstige CO2-grenswaardes zal met het verstrijken van de tijd voor fabrikanten steeds lastiger worden. Productieplanningen en modelaanpassingen zijn cruciaal voor succes op de Nederlandse markt maar deze vergen wel veel energie van de R&D-afdelingen en daarmee de nodige voorbereidingstijd.

Autobelastingen
Uit de brief van staatssecretaris Wiebes (Keuzes voor een beter belastingstelsel, 16 september jl.) kan gelezen worden dat de autobelastingen niet kunnen wachten op de integrale visie op belastingvereenvoudiging. In de Tweede Kamer gaat tegelijkertijd het geluid op dat je niet één maatregel alvast kunt nemen, omdat je daarmee de integrale aanpak van de belastingen frustreert.

De auto-importeurs vragen zich verontrust af wanneer zij de Autobrief 2.0 nou wél tegemoet kunnen zien. Iedere extra dag brengt hen als ondernemer in toenemende problemen. Zeker als we daarbij bedenken dat de behandeling nog dit jaar in de Tweede Kamer steeds verder onder druk komt te staan.