ARN neemt deel aan Europees ELV-project

18-09-2014

Mede op verzoek van RAI Vereniging zal ARN deelnemen aan een internationale werkgroep die een Europees sectordocument gaat opstellen met praktische, voor het milieu optimale, methodieken voor de behandeling en verwerking van afgedankte auto’s.

autosloperij

Om binnen Europa bedrijven te helpen hun milieuprestatie te verbeteren, stelt het Joint Research Centre (JRC), het eigen onderzoekcentrum van de Europese Commissie, zogenaamde sectordocumenten op voor Best Environmental Management Practices (BEMP’s).

ELV
JRC werkt momenteel aan een sectordocument voor de behandeling en verwerking van afgedankte auto’, bestemd voor autoproducenten en de ELV (End-of-life Vehicle)-sector.

Hiervoor stelt JRC een technische werkgroep samen met experts uit de verschillende werkgebieden, die hun kennis en ervaring inbrengen voor het samenstellen van het sectordocument. Het document zou volgens planning medio 2015 klaar moeten zijn.

Nederlandse expertise
Vanuit Nederland zal ARN, op verzoek van RAI Vereniging en op uitnodiging van de Sustainable Production and Consumption Unit van het JRC, deelnemen aan deze werkgroep. De uitgebreide kennis en milieuprestaties van de Nederlandse systematiek worden op deze wijze gedeeld met andere experts uit de Europese Unie, met ook aandacht voor keerzijdes.

EcoManagement Audit Scheme
Het samenstellen van BEMP’s maakt deel uit van de implementatie van het Europese EcoManagement Audit Scheme. Dat is een vrijwillige toetsing voor bedrijven en organisaties om milieuprestaties te evalueren, rapporteren en te verbeteren. Meer informatie over de BEMP’s en het Europese EcoManagement Audit Scheme vindt u op hier de website van Joint Research Centre.

Rapport Ricardo-AEA
In opdracht van JRC heeft het Engelse onderzoeksbureau Ricardo-AEA een zogenaamd ‘Overview and Background’ rapport opgesteld, dat als discussiestuk zal fungeren. Via ons Europese netwerk hebben we dit rapport kunnen krijgen. Leden kunnen het hiernaast downloaden (als u bent ingelogd).

Meer informatie: Eugène Moerkerk