Wijziging waardebepaling voor BPM bij import gebruikte voertuigen

16 september 2014

Met ingang van 1 januari 2015 worden de regels aangepast voor de waardebepaling en het te betalen bedrag aan BPM voor gebruikte personenauto’s, motorfietsen en bestelauto’s. RAI Vereniging had daarop bij Financiën aangedrongen.

Belastingdienst

Deze aanpassing werd vandaag door staatssecretaris Wiebes van Financiën bekend gemaakt in het Belastingplan 2015.

Nu nog heeft een belastingplichtige bij de import van een gebruikte personenauto, motorfiets of bestelauto voor de vaststelling van het te betalen bedrag aan BPM de keuze tussen het gebruik van een forfaitaire tabel, een algemeen toegepaste koerslijst of een taxatierapport.

 

Taxatie
Deze regeling wordt met ingang van 1 januari 2015 zodanig aangepast dat alleen voor schadevoertuigen (dus met meer dan gebruiksschade) en voor voertuigen die niet op koerslijsten voorkomen vanwege de geringe mate waarin deze voertuigen in Nederland verhandeld worden, voor de waardebepaling gebruik gemaakt mag worden van een taxatierapport.

Tabel of koerslijst
Voor alle andere voertuigen moet voor de waardebepaling en het daarmee samenhangende te betalen BPM-bedrag gebruikt worden gemaakt van de forfaitaire tabel of een algemeen toegepaste koerslijst.

Het gebruik van taxatierapporten wordt zo dus ingeperkt. RAI Vereniging vindt dit een goede zaak, omdat het een drempel opwerpt tegen de oneerlijke concurrentie waarvan nu soms bij import sprake is.

Meer informatie: Wijnand de Geus