Voorbereidingen visie op lichte, elektrische voertuigen (LEV)

01-09-2014

Op verzoek van het Formule E-Team, waarbinnen RAI Vereniging een actieve speler is, werken wij met een aantal partijen samen aan het opstellen van een visie op ‘lichte elektrische voertuigen’.

Light electric vehicle LEV

Betrokken zijn het Platform Toekomstbestendige Mobiliteit (PTM), Vereniging DOET, BOVAG en RVO.

Aanleiding voor het verzoek is dat partijen binnen het Formule E-Team veel innovaties op het gebied van voertuigcategorieën zien, met kansen in met name stedelijke gebieden, maar niet te weten of Nederland al voldoende voorbereid is op de komst van deze voertuigen.

Vraagstukken
Hierbij wordt vooral gedacht aan zogenaamde LEV’s: lichte, elektrische voertuigen die tussen de categorie bromfiets en lichte motorfiets en/of personenauto in vallen. Om kansrijke innovaties optimaal te kunnen benutten, wordt in kaart gebracht op welke gebieden vraagstukken rondom deze ‘LEV’s’ kunnen liggen.

Kansen
Wanneer dit helder is, kunnen eventuele vraagstukken samen met specialisten uit betrokken sectoren nader uitgewerkt worden om zo tot een agenda te komen die ertoe leidt dat de kansen van schone, lichte voertuiginnovaties zoals LEV’s optimaal benut kunnen worden. Wetgeving bijvoorbeeld kan tijdig worden aangepast zodat innovatie maximaal de kans krijgt.

Onderzoeksagenda
De werkgroep streeft ernaar om in de tweede helft van dit jaar de beoogde marsroute en onderzoeksagenda gereed te hebben. Vervolgens kan deze agenda met specialisten uit de voertuig- en de publieke sector uitgewerkt worden, zodat er tijdig voorgesorteerd kan worden op de toekomst.

Meer informatie: Quirijn Teunissen