Afvalfonds Verpakkingen houdt tarieven stabiel in 2015

21-08-2014

Het Afvalfonds Verpakkingen presenteerde recent zijn vernieuwde website en maakte ook de nieuwe tarieven voor 2015 bekend. Deze blijven gelijk aan die voor 2014.

lege dozen

Het hergebruiken van verpakkingen van kunststof, glas, papier/karton, hout en metaal bespaart (nieuwe) grondstoffen.

Om het inzamelen en hergebruik van deze materialen te stimuleren zijn producenten en importeurs die jaarlijks meer dan 50.000 kilogram aan verpakkingen op de Nederlandse markt brengen wettelijk verplicht een jaarlijkse Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen te betalen. Dit wordt de producentenverantwoordelijkheid genoemd.

Met deze bijdrage bekostigt het Afvalfonds Verpakkingen de inzameling en recycling van verpakkingsafval. De Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen vervangt de per 1 januari 2013 afgeschafte verpakkingenbelasting.

Tarieven 2015
De tarieven worden jaarlijks bepaald. Daarbij maakte het Afvalfonds in zijn nieuwsbrief bekend dat de tarieven voor 2015 gelijk zijn gebleven aan de tarieven van 2014. Alleen drankverpakkingen worden met een nieuw tarief toegevoegd.

Website vernieuwd
De nieuwe website bevat nu een handige online productcatalogus. Hierin vindt u voorbeelden van uiteenlopende producten, in tekst én beeld. Bij elk product kunt u zien of het is geoormerkt als verpakking en of u er wel of niet Afvalbeheersbijdrage over betaalt.

Daarnaast kunt u in de catalogus handige selecties maken. Zo kunt u bijvoorbeeld met één klik alle logistieke hulpmiddelen selecteren en als lijst downloaden. En kent u een product dat niet in de catalogus voorkomt, dan kunt u dit product via de catalogus aanmelden.

Controle van de aangiften 2013
In het tweede kwartaal van 2014 heeft het Afvalfonds Verpakkingen steekproefsgewijs bij 130 bedrijven de aangiften over 2013 gecontroleerd. Daarbij toetste het Afvalfonds Verpakkingen voor de eerste keer de juistheid van het aantal kilogrammen verpakkingen dat op de markt werd gebracht. Ieder onderzoek is afgesloten met een rapportage waarin de onderneming op de hoogte is gebracht van eventuele onjuistheden. En indien noodzakelijk is de aangifte aangepast.

De uiteindelijke bevindingen zijn gebruikt voor de Monitoringrapportage 2013 dat voor 30 juli 2014 ingediend moest worden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). In de recente nieuwsbrief van het Afvalfonds Verpakkingen zijn naar aanleiding van deze controle de belangrijkste vier meest gemaakte fouten in de aangifte nader toegelicht.

Meer informatie: Eugène Moerkerk

Gerelateerde dossiers