PTM mede-organisator ‘Nationaal Forum Brandstoffenmix’

18-07-2014

Op 7 en 8 oktober 2014 vindt in Rotterdam de zesde editie van vakbeurs Ecomobiel plaats. Tijdens dit evenement organiseert PTM in samenwerking met GroenGasMobiel, NWBA, DOET en het ministerie van Infrastructuur en Milieu het ‘Nationaal Forum Brandstoffenmix’.

Ecomobiel

Een niet te missen gelegenheid om kennis te nemen van de totstandkoming en inhoud van de recent aan staatssecretaris Mansveld aangeboden ‘Duurzame brandstoffenvisie met LEF’.

Brandstoffenvisie
Deze brandstoffenvisie is een vervolg op het SER-Energieakkoord voor duurzame groei waarin ambitieuze langetermijndoelen voor vervoer in Nederland zijn opgenomen om de uitstoot van schadelijke broeikasgassen te verminderen.

In het afgelopen halfjaar hebben meer dan 100 partijen tijdens een zestal sessies hieraan gewerkt: bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, centrale en decentrale overheden en kennisinstellingen. De grote uitdaging van dit traject was om de individuele brandstofsporen van voertuigen, vaartuigen, vliegtuigen en treinen aan elkaar te verbinden.

Actieprogramma
In de visie staat beschreven welke duurzame brandstoffen ingezet kunnen worden en hoe vervoersmiddelen efficiënter gemaakt kunnen worden om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen (CO2 reductie) en de verbetering van de leefomgeving en te kunnen profiteren van groene groei. De Brandstofvisie vormt de basis voor een Actieprogramma dat in de tweede helft van 2014 wordt opgesteld.

Nationaal Forum
Om politici, beleidsmakers, media en andere belangstellenden te informeren over de inhoud, totstandkoming en afwegingen rondom de brandstoffenvisie, organiseren genoemde partijen het ‘Nationaal Forum Brandstoffenmix’. Onder begeleiding van een professioneel moderator zal op een gewogen en objectieve manier een beeld worden geschetst van dit uitdagende proces, de visie die er ligt en de vraagstukken die nog voor ons liggen.

Het ‘Nationaal Forum Brandstoffenmix’ vindt plaats op 7 oktober 2014, de eerste dag van de vakbeurs Ecomobiel. Hou de website van het Platform Platform Toekomstbestendige Mobiliteit goed in de gaten voor meer informatie over en inschrijving voor dit unieke forum.

Meer informatie: Quirijn Teunissen