Mansveld werkt aan schoner, stiller en zuiniger bedrijfswagenpark

17-07-2014

Staatssecretaris Mansveld wil dat Nederland voorop blijft lopen in het streven naar schone, zuinige en stille vrachtwagens en bussen. Dit meldde zij in een brief aan de Tweede Kamer.

Mansveld

Mansveld zet in haar brief ook uiteen welke inspanningen tot een schoon, zuinig en stil wagenpark moeten leiden.

Tevens maakt zij daarbij een aantal rapporten over zware bedrijfswagens als download beschikbaar.

Schoner
Zo voerde TNO in haar opdracht steekproefsgewijze emissiemetingen uit onder Nederlandse vrachtwagens en bussen. Met de metingen werd onderzocht of deze voertuigen voldoen aan de Europese normen, of ze in de praktijk net zo schoon zijn als op papier en welke effecten wet- en regelgeving hierop hebben.

De metingen waren vooral gericht op de uitstoot van stikstofoxiden. Van deze stof zit in sommige delen van Nederland nog altijd te veel in de lucht, schrijft de staatssecretaris. Omdat vrachtwagens en bussen een groot aandeel hebben in deze uitstoot, is sinds 1 januari 2014 de strengere EURO VI-regelgeving gaan gelden.

TNO concludeert dat deze wetgeving onder vrachtwagens en bussen voor een significante daling van stikstofoxiden heeft gezorgd. Ook was er een subsidieregeling voor voertuigen die voor 2014 al voldeden aan de Euro-VI norm. Daarvan werd 6.114 keer gebruik gemaakt.

Stiller
Met stillere vrachtwagens kunnen kosten bespaard worden voor het isoleren van gevels, de aanleg van stil asfalt en het plaatsen van geluidsschermen. Mede hierom de staatssecretaris zich in Brussel hard maken voor scherpere eisen aan autobanden, stillere motoren en uitlaatsystemen, zo schrijft ze de Tweede Kamer.

Dit voorjaar is in Brussel een akkoord bereikt over het geluidsniveau van voertuigen; de EU-landen spreken hierin af dat voertuigen binnen 10 jaar minstens de helft minder geluid mogen maken.

Zuiniger
Met het zuiniger maken van vrachtauto's moet de CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Het ministerie verzamelde in het programma 'Truck van de Toekomst' de laatste jaren onafhankelijk geteste praktijkinformatie om vrachtauto's zuiniger te maken. Vervoerders gaven aan deze informatie handzaam te vinden, maar soms ook moeite te hebben de informatie naar hun eigen situatie te vertalen.

Op dit moment wordt bekeken hoe 'Truck van de Toekomst' een vervolgprogramma kan krijgen, met als doel het sneller toepassen van brandstofbesparende technologieën.

Downloads
De kamerbrief, en de daarbij meegezonden rapporten over de Euro VI-regeling, versnelling toepassing brandstofbesparende technologieën en de TNO in-service emission testing, kunt u hier downloaden.