Vermelding brandstofverbruik in alle reclame-uitingen

09-07-2014

De Nederlandse importeurs van personenauto’s doen al geruime tijd in hun communicatie, zoals in brochures en prijslijsten, een opgave van het brandstofverbruik op basis van de EU-testcyclus.

Stichting Reclame Code

Alle uitingen
Deze vermelding van het brandstofverbruik moet, behalve in prijslijsten en brochures, worden gedaan in álle reclame-uitingen, dus ook in advertenties, spots, posters en billboards en ook alle internetuitingen.

Reclamecode
In de Stichting Reclame Code zijn, in de code voor personenauto’s, zijn ook afspraken vastgelegd over hoe te communiceren over veiligheid, snelheid en milieuprestaties.

De branche hecht er zeer aan om autokopers over het brandstofverbruik zo goed mogelijk te informeren. Daarvoor is ook een zeer uitvoerige veelgestelde vragen- en antwoordenlijst (FAQ) beschikbaar, waarop wij met regelmaat via diverse media de aandacht hebben gevestigd.

Meer informatie: Harald Bresser