Vrije ruimte in WKR verlaagd tot 1,2 procent loonsom

4 juli 2014

De werkkostenregeling wordt vanaf 1 januari 2015 verplicht ingevoerd voor alle werkgevers. Dat heeft staatssecretaris Wiebes donderdag aan de Tweede Kamer geschreven. Ook voert de staatssecretaris een aantal ‘verbeteringen’ binnen de WKR door, onder meer door op beperkte schaal een ‘noodzakelijkheidscriterium’ in te voeren.

Man op elektrische fiets naar het werk

Concreet betekent dit dat bepaalde, voor het uitvoeren van werkzaamheden noodzakelijke producten die door de werkgever ter beschikking worden gesteld, niet binnen de WKR geadministreerd hoeven te worden.

De staatssecretaris noemt hierbij in zijn brief gereedschappen, laptops, mobiele telefoons en tablets. Om de verschillende verbeteringen te bekostigen, wordt de vrije ruimte beperkt tot 1,2 procent van de loonsom op concernniveau, waarbij een verrekening voor deeltijdmedewerkers plaatsvindt zodat hun relatief lage loonsom niet te zeer beperkend werkt op de totale loonsom.

Bedrijfs- en leasefietsen
RAI Vereniging heeft de voorstellen van de staatssecretaris met gemengde gevoelens ontvangen. Zij pleit omwille van volksgezondheid, mobiliteit en milieukwaliteit al geruime tijd voor een uitzondering voor bedrijfs- en leasefietsen zoals nu voor bepaalde productcategorieën wordt ingevoerd. Dit was volgens het ministerie steeds een onmogelijke wens, terwijl dit dus kennelijk niet voor andere categorieën geldt.

Vrije ruimte
Ook houdt RAI Vereniging een stevige slag om de arm wanneer het om de toereikendheid van de vrije ruimte gaat. In sommige gevallen biedt deze meer dan voldoende ruimte voor onder meer de bedrijfsfiets, maar in andere gevallen is dit wellicht anders. De uitgewerkte plannen moeten uitwijzen of en in welke mate dit het geval is.

Wat ook een gemiste kans lijkt, is dat de administratieve benadeling van leasefietsen niet opgelost wordt. Hiermee wordt een duurzaam, innovatief product onevenredig belemmerd door achterlopende wetgeving.

Als positief kan beschouwd worden dat er eindelijk duidelijkheid komt over de verplichte ingangsdatum van het nieuwe systeem. Ook wordt een aantal onduidelijkheden en oneffenheden binnen de WKR opgelost.

Geen belemmering
RAI Vereniging is de effecten van de aanpassingen nader aan het bestuderen om deze in aanloop naar de behandeling van het Belastingplan 2015 (waarin de wijzigingen zullen worden opgenomen) met beleidsmakers en politici te bespreken.

Uitgangspunt hierbij blijft dat de Werkkostenregeling in welke vorm dan ook geen belemmering of beperking voor het gebruik van de fiets of elektrische brom- of snorfiets door werknemers met zich mee mag brengen.

Meer informatie: Sacha Boedijn