Transportraad bereikt politieke overeenstemming over 'Maten en Gewichten'

06-06-2014

De Transportministers van de verschillende EU-lidstaten hebben donderdag overeenstemming bereikt over de beoordeling van de voorstellen om de richtlijn voor maximale maten en gewichten van trucks en getrokken materieel aan te passen.

Europees parlement

Daarmee is, na de eerdere stemming van het Europees Parlement, een volgende belangrijke stap in dit wetgevingstraject gezet.

Verruiming
De ministers bereikten onder meer overeenstemming over de verruiming van de toegestane voertuiglengte om zo de inzet van aerodynamische vleugels mogelijk te maken. Ook is een compromis bereikt over toegestane maximale gewichtstoename om aandrijflijnen op alternatieve brandstoffen mogelijk te maken. Daarnaast mogen bussen meer gaan wegen om zo in te spelen op toenemend gewicht van passagiers en meer ruimte te bieden voor het meebrengen van bagage.

Verdere besluitvorming
Als gezegd (en eerder bericht) heeft het Europees Parlement eerder ingestemd met het merendeel van de wijzigingsvoorstellen. De volgende stap is dat het voorzitterschap van de EU, de Europese Commissie en onderhandelaars van de lidstaten en het Europees Parlement de verschillende geaccordeerde teksten tot één geheel gaan samenvoegen. Dit moet uiteindelijk de blauwdruk worden voor de definitieve wetgeving.

ACEA heeft gisteren met een persbericht laten weten dat zij hierover positief is omdat de nieuwe regelgeving de ontwikkeling naar schonere en veiligere voertuigen zal stimuleren.