Geen voortzetting subsidiëring Euro VI-trucks en -bussen

17-04-2014

De subsidiemaatregel om de aanschaf van Euro VI-trucks en -bussen te stimuleren is succesvol gebleken. Voor voertuigen die vóór 31 december werden gekocht, kon nog tot 1 april een subsidie-aanvraag worden ingediend. Van het totaal beschikbare budget van € 39 miljoen bleef een restant van € 5 miljoen over.

verhuiswagen in verkeer

Wij schreven al eerder dat in de afgelopen maanden is onderzocht of voor dit restant een nieuwe bestemming gevonden kan worden.

TNO heeft enkele opties voor aanvullende stimulering onderzocht op kosteneffectiviteit. Eén daarvan was een mogelijke inruilregeling voor Euro III-trucks waarbij de vervangende truck wel voldoet aan Euro VI. Deze optie werd in de wandeling wel als ‘sloopregeling’ aangeduid, hoewel er van feitelijke sloop geen sprake is.

Van de baan
Uit de analyse van TNO blijkt dat een dergelijke inruilregeling voor Euro III en ouder niet kosteneffectief is en weinig milieueffect zal hebben. Reden voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu om te besluiten geen vervangingsregeling te ontwikkelen.

Daarmee is voortzetting van de Euro VI-regeling (in de vorm van een inruilregeling) dus definitief van de baan.

Alternatieven
Er wordt nog gekeken naar andere goede alternatieve bestedingsmogelijkheden binnen de transportsector voor het resterende budget.

Meer informatie: Jaap Tuinstra