Marktverstoringen autobelastingen het sterkst in Nederland

24-04-2014

Het huidige regime van op CO2-uitstoot gebaseerde autobelastingen leidt in Nederland als enige land tot ernstige marktverstoringen. Ook het al dan niet kunnen profiteren van een lagere BPM-afdracht voor bepaalde typen auto’s of een gunstige bijtellingsregeling zorgen voor marktverstoringen die in geen enkele andere EU-lidstaat voorkomen. Dit blijkt uit een studie van IHS-Polk in opdracht van RAI Vereniging.

Euro's

De studie richtte zich op Nederland, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en Italië. Met uitzondering van Italië hebben al deze landen een CO2 component in hun autobelastingen, zowel in de aanschafbelastingen als in de houderschapsbelasting. Deze CO2 component heeft ten doel de verkoop van schone en zuinige auto’s te stimuleren.

IHS-Polk stelt vast dat het Nederlandse fiscale regime als enige stelsel de autoverkopen in hoge mate beïnvloedt. Letterlijk constateert het onderzoeksbureau: “Het huidige belastingstelsel van CO2-uitstootgrenzen kan de verkoop van een bepaald model sterk gunstig of ongunstig beïnvloeden. Deze vorm van marktverstoring is in geen van de andere onderzochte Europese markten aangetroffen.”

Bovengemiddelde CO2-daling
Volgens IHS-Polk is in de periode tussen 2010 en 2013, mede onder invloed van de autobelastingen, de CO2-uitstoot in alle onderzochte markten gedaald. De gemiddelde daling beliep 21 gram/km. In Nederland was die teruggang bijna tweemaal zo groot, namelijk 37,1 gram/km. Ter vergelijking: in Denemarken bedroeg de afname gemiddeld 20,7 gram, in Duitsland 20,1 gram en Groot-Brittannië 16,6 gram. Hekkensluiters waren Frankrijk en Italië, waar de gemiddelde CO2-reductie respectievelijk 13,9 en 12,3 gram per kilometer bedroeg.

Conformeren aan Europa
RAI Vereniging vindt dat Nederland met zijn overdreven ijver op de CO2-uitstoot terug te dringen de automarkt onnodig verstoort. "De negatieve effecten die dit met zich meebrengt zouden helemaal niet hoeven optreden als ons land zich zou conformeren aan de Europese eisen", zegt Olaf de Bruijn, directeur van RAI Vereniging. "Dus laat Nederland niet mijlenver voor de troepen uitlopen, maar met de andere EU-lidstaten toewerken naar die afgesproken 95 gram in 2021."