Stuurgroep Fietsdiefstal stelt Raamplan 2014-2017 vast

10-04-2014

Afgelopen maandag heeft de Stuurgroep Fietsdiefstal het Raamplan Fietsdiefstal 2014-2017 vastgesteld. Dat is een belangrijke stap in de richting van voortzetting van de landelijke aanpak fietsdiefstal.

Fietsenstalling station
Raamplan 2014-2017

Het Raamplan 2014-2017 richt zich op een drietal thema’s: ‘Fysieke preventie’, ‘Identificatie & Registratie’ en ‘Opsporing & Handhaving’.

Voor fysieke preventie zal onder meer ingezet worden op goede stallingsmogelijkheden en het gebruik van ART-goedgekeurde sloten. Bij ‘Identificatie & Registratie’ gaat aandacht uit naar effectief gebruik van data op het gebied van fietsdiefstal, op kennis en herkenning van unieke fietskenmerken (zoals het RAI Framenummer) en op consumentenvoorlichting en –kennis via bijvoorbeeld een ‘Fietspaspoort’.

Op het gebied van ‘Opsporing & Handhaving’ wordt ingezet op het optimaliseren en verder effectueren van opsporings- en handhavingsmogelijkheden. Communicatie richting consument, politiek en overheden over fietsdiefstal, de omvang hiervan en de mogelijkheden dit terug te dringen of te voorkomen loopt als een rode draad door alle drie de thema’s.

Vervolgstappen
De verschillende partners binnen de publiek-private samenwerking die fietsdiefstal moet terugdringen gaan in de komende maanden de concrete uitvoeringsacties voor de komende drieënhalf jaar vaststellen. Deze zullen bij het deze week vastgestelde raamplan worden gevoegd, waarna deze documenten samen in de vorm van een ‘Plan van aanpak Fietsdiefstal 2014-2017’ kunnen worden vastgesteld.

De uitvoering van dit plan van aanpak zal in handen komen van de verschillende partijen in de stuurgroep en gecoördineerd worden door het Centrum Fietsdiefstal.