Raad en EP bereiken compromis over verplichting eCall

24-03-2014

Vorige week hebben onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad (EU-lidstaten) overeenstemming bereikt over de wettelijk verplichte invoering van eCall in personenauto’s en lichte bedrijfswagens.

e-call

eCall

is een meldingssystemen dat bij een verkeersongeluk een geautomatiseerd bericht aan hulpdiensten stuurt. Zo worden ongevallen ook gemeld wanneer een bestuurder buiten bewustzijn is geraakt, waardoor aanrijdtijden van hulpdiensten verkort worden. Op deze manieren moet het aantal verkeersslachtoffers in Europa verder omlaag gebracht worden.

Wensen
Eerder hebben Raad en Europees Parlement hun steun voor de voorstellen van de Europese Commissie uitgesproken. Hierbij hadden beide organen wel een aantal specifieke invullingswensen. Ook de sector heeft bij monde van ACEA en de aftermarket zijn suggesties voor aanvullingen op de voorstellen van de Europese Commissie gedaan.

De onderhandelaars van de Raad en het EP hebben vervolgens onderhandeld, want zij moeten uiteindelijk tot gezamenlijk gedeelde wetgeving komen.

Invoeringstermijn
Vorige week is deze beoogde overeenstemming (gedeeltelijk) bereikt. Onder meer over de datum waarop de infrastructuur gereed moet zijn voor eCall. Dit moet minimaal zes maanden vóór de inwerkingtreding van de eCall-verplichting in nieuwe typegoedkeuringen zijn, waarbij als uiterlijke datum 1 oktober 2017 gesteld is.

Op dit moment staat in de voorstellen voor verplichte opname in de typegoedkeuring de datum van 1 oktober 2015 genoemd, wat zou betekenen dat de infrastructuur op 1 april 2015 gereed moet zijn. Dit lijkt nagenoeg niet haalbaar, wat de suggestie oproept dat de eCall-verplichting in de typegoedkeuring op een andere datum dan in de voorstellen genoemd zal gaan gelden. Vooralsnog is dat echter onduidelijk.

Verdere procedure
Raad en Europees Parlement moeten zich nog uitspreken over het bereikte compromis. Het Europees Parlement zal dit komende maand in plenaire samenstelling doen. Vervolgens zullen de lidstaten zich binnen de Raad uitspreken over het compromis.

Meer informatie: Kees Pereboom