Vuistregels AB Auto's bij toekomstige autobelastingen

20 maart 2014

In de gisteren gehouden vergadering van het Algemeen Bestuur van afdeling Auto’s is uitvoerig gesproken over de inzet van RAI Vereniging bij de Autobrief 2.

vergaderen

Het advies daarbij van de commissie Strategische Beleidsvoorbereiding en en het Dagelijks Bestuur overgenomen: RAI Vereniging wil vooral eerlijke en transparante autobelastingen en kiest voor meer glijdende schalen in zowel BPM als bijtelling. Dit geeft duidelijkheid naar branche en consument en geeft heel veel minder marktverstoring.

Autofiscale vuistregels

  • Marktverstoring moet voorkomen worden
  • Duurzame aanschaf, als ook duurzaam bezit en rijgedrag blijvend stimuleren
  • Aansluiten bij Europese regelgeving
  • Nationaal beleid moet lokaal duurzaamheidsbeleid faciliteren, lokaal duurzaamheidsbeleid moet aansluiten bij nationaal beleid
  • Reductie van autobelastingen, uiteindelijk transitie naar betalen voor gebruik
  • Stabiel systeem, eenvoudig en simpel uit te leggen
  • Voldoende tijd om te anticiperen op veranderingen in fiscaliteit
  • Succes vergroeningsbeleid mag niet leiden tot belastingverhogingen
  • Technologie-neutraliteit en brandstofneutraliteit

 

Gesprek staatssecretaris
Het Algemeen Bestuur hecht er sterk aan om met de nieuwe staatssecretaris van Financiën rechtstreeks in gesprek te gaan. De geplande afspraak met zijn ambtsvoorganger Weekers is immers noodgedwongen afgezegd.

Laadinfra EV
De leveranciers van elektrische en plugin-elektrische auto’s gaan binnenkort om tafel om te praten over een fonds dat kan bijdragen aan een versnelde uitrol van publieke laadinfrastructuur.

Meer informatie: Wijnand de Geus