ACEA: invoering eCall in 2015 erg ambitieus

06-03-2014

Het Europees Parlement heeft woensdag 26 februari in plenaire samenstelling ingestemd met wetgeving die eCall in auto's en bestelauto's per oktober 2015 verplicht stelt. ACEA ziet knelpunten en noemt deze invoeringstermijn ‘erg ambitieus’.

Volgens ACEA is die termijn erg ambitieus omdat het niet alleen gaat om de apparatuur die in de auto's en bestelauto's moet worden geplaatst. Daarnaast moeten immers in alle EU-landen dekkende en doorgeteste systemen voor mobiele telefonie in stelling zijn om de noodoproepen te ontvangen en door te sturen aan hulpdiensten die daarop ook moeten zijn ingericht.

Er is nog veel te doen om in alle lidstaten de infrastructuur op orde te krijgen. "Het is weinig zinvol om (bestel)auto's met eCall op de markt te brengen als de infrastructuur in er niet overal Europa klaar voor is", zegt secretaris-generaal Erik Jonnaert.

Privacy
Tot slot breekt ACEA een lans voor de privacy van automobilisten. Op basis van de wettelijke bescherming van persoonsgegevens zijn ook autofabrikanten gehouden de privacy van hun klanten te waarborgen. Jonnaert: "We moeten er uiteindelijk altijd aan denken dat de primaire taak van eCall de veiligheid is. Daarbij is het belangrijk de juiste balans tussen het redden van levens enerzijds en het afschermen van data anderzijds te bewaken."

Ook het Europees Parlement wil dat privacygevoelige informatie goed beschermd wordt. Auto’s mogen niet via eCall traceerbaar worden en de verzonden data mag louter de benodigde informatie voor hulpdiensten zijn, dus type voertuig en brandstof, zwaarte van het ongeval, tijd en locatie.

Vervolg
Nu moeten de EU-lidstaten zich in de Raad uitspreken over het voorliggende voorstel.

Voor onze eerder berichten over eCall volgt u deze link.

Meer informatie: Wijnand de Geus