Kort geding Stichting Brandstofverlies tegen Louwman & Parqui

27-02-2014

Afgelopen maandag diende voor de rechtbank Breda een kort geding van de Stichting Brandstofverlies tegen ons lid Louwman & Parqui.

Justitie

Stichting Brandstofverlies stelt dat het praktijkverbruik van een bepaald model Toyota sterk afwijkt van de fabrieksopgave. Daardoor zouden bezitters van dit model zijn misleid, omdat zij veel hogere brandstofkosten maken dan zij mochten verwachten. De Stichting procedeert namens de vermeende benadeelden om de schade door dit ‘brandstofverlies’ te verhalen bij de importeur.

Louwman & Parqui stelt zich op het standpunt dat zij handelen conform de eisen die de Europese Unie stelt aan de vermelding van het brandstofverbruik. Op basis daarvan mogen fabrikanten uitsluitend de uitkomsten van de NEDC-testprocedure communiceren.

Praktijkverbruik
In hun aanvullende informatie aan autokopers lichten zij overigens, zoals ook al hun collega’s doen, toe dat het praktijkverbruik door een veelheid aan factoren van de EU-testcyclus kan afwijken.

RAI Vereniging verstuurde op de dag van het kort geding persinformatie waarin het bovenstaande namens de branche werd bevestigd. De aanpak die de Nederlandse importeurs kiezen is in lijn met geldende Europese verordeningen.

FAQ
De FAQ inzake brandstofverbruik van RAI Vereniging die wij al sinds juni 2013 op onze site hebben staan, kwam in het kort geding een aantal keer uitgebreid aan de orde. Ook de advocaat van Louwman & Parqui voerde deze meermaals aan in zijn pleidooi.

De rechtbank Breda doet in deze zaak uitspraak op maandag 17 maart 2014.

Meer informatie: Harald Bresser