Europees Parlement stemt in met 95-gramsnorm per 2021

27-02-2014

Het Europees Parlement heeft op 25 februari ingestemd met een bindende CO2-uitstootnorm van 95 gram per kilometer in 2021. Daarmee is er, na jarenlang politiek touwtrekken, duidelijkheid voor de auto-industrie.

Medio 2012 stelde de Europese Commissie een bindende norm van 95gr/km per 2020 voor. Een Duitse poging om invoering daarvan uit te stellen van 2020 naar 2024 strandde, waarna in november 2013 middels een informeel akkoord een compromis bereikt om uit de ontstane impasse te komen. Daarover is nu dus in het voltallige Europees Parlement gestemd.

2021
Afgesproken is nu dat 95 procent van de nieuwe personenauto's in 2020 aan deze norm moet voldoen en dat de norm vanaf 2021 voor alle nieuwe personenauto’s zal gelden. Feitelijk betekent dit een extra overgangsjaar voordat het hele nieuwe park aan de 95-gramsnorm moet voldoen.

Supercredits
Afgesproken is verder dat de normen voor supercredits, eco-innovaties en kleine fabrikanten (<1.000 EU-registraties) worden uitgebreid tot na 2020. Ook zal de Europese Commissie in 2015 de grondslag (rijklare massa) voor de CO2-norm evalueren. Indien nodig wordt de norm in 2016 aangepast.

Nieuwe testprocedure
Het Europees Parlement heeft er op aangedrongen dat er zo snel mogelijk een meer realistische brandstofverbruikstest komt. Zodra de WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure) gereed en aanvaard is, zal deze de huidige NEDC-testprocedure vervangen. De EU streeft daarbij naar invoering per 2017.

Memo RAI Vereniging
Leden vinden een gedetailleerde uitwerking van het bovenstaande in onze memo. Deze kunt u hiernaast downloaden (inloggen vereist).

Meer informatie: Jaap Tuinstra