Nederlandse fietsverlichting vindt internationaal gretig aftrek

19-02-2014

De Spanninga Group, met de hoofdzetel in het Friese Joure, huldigt al decennialang het principe ‘act local, think global’. Een uitgangspunt dat van deze trendsetter in fietsverlichting een wereldspeler van formaat maakte. Jaarlijks verkoopt Spanninga wereldwijd miljoenen fietslampen. Tweederde van de omzet wordt in het buitenland behaald.

fietsverlichting

Productie vindt, behalve in Nederland, plaats in Frankrijk, Taiwan en China, vertelt directeur Feike Spanninga in GO!Mobility. Dit leidde tot de noodzakelijke kostenverlagingen, een betere risicospreiding en had als voordeel dat het bedrijf zich dichter bij de buitenlandse klanten bevindt.

Eindmontage Europa
Dankzij de internationalisatie zegt Spanninga minder afhankelijk te zijn van relatief dure productie in eigen land. “Op die manier is het mogelijk de productie mooi te verdelen. In Europa maken wij de duurdere producten, waarvan we de kwaliteit goed willen beheersen. We zitten er bij wijze van spreken met de neus bovenop. In landen als Taiwan of China is dat toch lastiger. Bovendien is de beheersing van de logistiek nog altijd een probleem. De fietsindustrie is toch vooral een assemblagewerkplaats. Alles moet op het juiste moment op de juiste plaats zijn. Transport van China naar Nederland vraagt zes tot tien weken. Er is dus meer productiezekerheid als de eindmontage in Europa plaatsvindt.”

Integratie en design
Om binnen de fietsbranche in de voorhoede te blijven en de fietsfabrikanten steeds opnieuw te kunnen verrassen met specials en unieke verlichting spendeert Spanninga veel tijd, geld en energie aan innovatie. Daarbij ligt het accent voordurend op de verbetering van de zichtbaarheid en de veiligheid. Spanninga wijst er op een van de initiatiefnemers te zijn geweest van het RAI Keurmerk Fietsverlichting dat begin 2013 werd ingevoerd en dat de consument op basis van één, twee of drie sterren duidelijkheid biedt over de aanschaf van deugdelijke fietsverlichting.

“Onze kracht is innovatie”, verduidelijkt hij. “Denk bijvoorbeeld aan onze 1-led technology voor achterlichten, reflectoren achter glas, zelfregulerende verlichting (power eye koplamp) die automatisch dimt in de stad en maximaal verlicht in buitengebieden, dagrijverlichting etc. Een hogere lichtopbrengst realiseren met minder stroom is ook een interessante uitdaging, maar het belangrijkste blijft het integreren van verlichting in de fiets en het aspect design.”

Onderscheidend vermogen
Dit laatste impliceert een intensieve samenwerking met fietsfabrikanten, waarbij Spanninga nauw betrokken is bij het productieproces van de verschillende afnemers. Hij beklemtoont dat voor design veelal een hoofdrol is weggelegd. “We investeren veel tijd en mankracht in design om onderscheidend te zijn, een eigen gezicht in de markt te vestigen en daarmee een toegevoegde waarde te bieden.”

De vraag of al die inspanningen om fietsverlichting op een hoger niveau te brengen niet een beetje worden getorpedeerd door aanbieders die onder de maat werken en gebrekkige wetgeving, beantwoordt Spanninga met een volmondig ‘ja’. Verlichting zou wat hem betreft in Nederland, net als vroeger, een typegoedkeuring moeten krijgen. “Dat is in Duitsland en Frankrijk ook het geval. Niet goedgekeurde verlichting zou niet mogen worden verkocht.”

Gerelateerde dossiers