EP-commissie IMCO brengt eCall stap dichterbij

12-02-2014

De commissie Interne Markt en Consumentenbescherming (IMCO) van het Europees Parlement heeft in overgrote meerderheid gestemd voor het voorstel om het inbouwen van eCall in nieuwe (bestel)auto’s per oktober 2015 te verplichten.

Het Europese in-car alarmeringssyteem eCall zoekt bij een ernstig ongeval zelfstandig contact met hulpdiensten, waarbij gegevens over het ongeluk automatisch en geautomatiseerd worden verstuurd. Zo kan de aanrijtijd van hulpdiensten fors afnemen. Volgens berekeningen zou de invoering ervan in de EU jaarlijks 2.500 levens kunnen schelen en files fors verminderen.

Vanaf oktober 2015
De ingangstermijn voor het verplicht inbouwen van eCall in nieuwe personenauto’s en bestelauto’s is door de Europese Commissie bepaald op oktober 2015. Om aan de oproep van de industrie voor meer tijd om deze systemen te ontwikkelen en te testen tegemoet te komen, laat IMCO wel de mogelijkheid open om deze deadline te verschuiven.

Zij beveelt de Europese Commissie ook aan om te onderzoeken of eCall op termijn ook voor bussen en vrachtwagens verplicht gesteld zou moeten worden.

Keuzevrijheid
IMCO onderstreepte dat zij eCall als publieke dienst beschouwen en dat deze gratis voor alle autobezitters beschikbaar moet zijn. Ook moeten consumenten keuzevrijheid hebben bij het kiezen van het noodoproepsysteem in hun auto zolang dat maar toe te passen is binnen de systematiek van eCall.

Privacy
Door een amendement op het voorstel, wil IMCO waarborgen dat privacygevoelige informatie goed beschermd wordt. Auto’s mogen niet via eCall traceerbaar worden en de verzonden data mag louter de benodigde informatie voor hulpdiensten zijn, dus type voertuig en brandstof, zwaarte van het ongeval, tijd en locatie.

Vervolg
Naar planning stemt het Europees Parlement in plenaire samenstelling in de laatste week van februari over dit voorstel. Het bovenstaande is dus niet definitief, maar grootschalige introductie van eCall is wel weer een stap dichterbij.

Meer informatie: Quirijn Teunissen