Handreiking voor vervangen van zorgwekkende stoffen

10-02-2014

REACH, maar ook andere wetgeving, confronteert u met nieuwe regels over gebruik van de zogenoemde zeer zorgwekkende stoffen. Dat kan tot gevolg hebben dat u op zoek moet naar alternatieven voor deze stoffen.

chemische stoffen

Royal HaskoningDHV ontwikkelde, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, hiervoor een handreiking. Als u deze volgt, weet u zeker dat u geen stoffen mist en niet voor verassingen komt te staan als een stof plotseling niet meer beschikbaar blijkt te zijn.

Productieproces
De handreiking is opgesteld voor bedrijven die gebruik maken van chemische stoffen in hun productieprocessen of die stoffen gebruiken in de producten die zij maken voor hun klanten. De handreiking is niet bedoeld voor producenten en importeurs van stoffen naar de EU.

Ondergetekende neemt namens RAI Vereniging deel aan zowel de Klankbordgroep REACH van het ministerie, als het Platform Chemische Stoffen van VNO-NCW, waarin dit document behandeld is. Uw eventuele inhoudelijke opmerkingen naar aanleiding van deze handreiking substitutie zeer zorgwekkende stoffen, horen wij uiteraard graag.

Meer informatie: Eugène Moerkerk

Gerelateerde dossiers