Milieulijst 2014 voor MIA\Vamil

03-01-2014

De Milieulijst 2014 is gepubliceerd in de Staatscourant. Op die lijst zo’n 310 duurzame technieken waarvoor ondernemers met de MIA- en de Vamilregeling tot 36 procent van de investeringskosten kunnen aftrekken van hun fiscale winst.

blauwe lucht

Met de fiscale stimuleringsregelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) willen de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Financiën een milieuvriendelijke bedrijfsvoering bij Nederlandse ondernemers stimuleren. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), voorheen AgentschapNL genaamd, voert de regelingen uit.

Versobering EV
Op de Milieulijst 2014 staan onder meer aardgasvoertuigen, elektrische auto’s, e-scooters, stille trekkers en opleggers (met Piek-Keur) en investeringen in alternatieve laad- en tankinfrastructuur.

De stimulering is, onder meer vanwege het grote financiële beslag in 2013, vooral voor elektrische auto’s versoberd. Toch is er ook in 2014 nog fiscaal voordeel voor investeringen in volledig elektrische auto’s en plugin hybrides.

Grenswaarde 30 gram
Wel is de nieuw geïntroduceerde grenswaarde van 30 g CO2/km voor veel leden van de afdeling Auto’s onbegrijpelijk. Deze is namelijk in het geheel niet terug te voeren op Europese normen en dus arbitrair te noemen. De fiscale stimulering die met deze grenswaarde samenhangt verschilt op een zeer onbillijke wijze tussen op zich volkomen vergelijkbare voertuigen.

RAI Vereniging zal hierover contact opnemen met de betrokken ministeries en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Onze analyse
Leden vinden de 18 voor de mobiliteitsbranche meest relevante regelingen voor investeringen in duurzaam vervoer in de notitie die u (na inloggen) onderaan deze pagina kunt downloaden. Let op: deze notitie is de herziene versie (v.2.0 van 6 januari 2014). Zorgt u ervoor dat iedereen in uw organisatie met deze versie werkt.

Meer informatie: Chris van Dijk