Autoaanpassing in 2014 ook fiscaal aftrekbaar

29 oktober 2013

De kosten voor aanpassing aan een auto zodat mensen met een lichamelijke beperking zelfstandig kunnen blijven rijden, blijven in 2014 fiscaal aftrekbaar. Dat heeft staatssecretaris Weekers van Financiën in antwoord op vragen van het CDA aan de Tweede Kamer laten weten.

AAN

De staatssecretaris schrijft hierover: "De leden van de fractie van het CDA vragen te bevestigen dat met uitzondering van de uitgaven voor rolstoelen, scootmobielen en woningaanpassingen, alle overige zorgkosten, zoals de kosten voor een aangepaste auto, op gelijke wijze aftrekbaar blijven. Het antwoord op deze vraag is voor het jaar 2014 zonder meer bevestigend."

Aftrekbaar in 2014
Over deze aftrekbaarheid was na het sluiten van het begrotingsakkoord vorige week twijfel ontstaan. Dit akkoord stelde namelijk dat aftrekbaarheid zou komen te vervallen, wanneer er in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) een voorziening is opgenomen die dient bij te dragen aan hetzelfde doel (mobiliteit voor mensen met een beperking). Dit blijkt dus voor autoaanpassingen niet het geval.

Afdeling Speciale Voertuigen van RAI Vereniging is opgelucht. Zij heeft eerder deze week de Tweede Kamer aangeschreven over de moeilijke situatie waarin de autoaanpassers in Nederland (aangesloten bij Speciale Voertuigen) zich bevinden en de mogelijke gevolgen hiervan voor de mate waarin mensen met een lichamelijke beperking in de toekomst bediend kunnen worden. De zorgen als gevolg van het begrotingsakkoord lijken vooralsnog dus weggenomen, in ieder geval voor 2014.

Lobbysucces
"Toch zijn we er nog lang niet", stelt secretaris Remco Tekstra. "De auto-aanpassers hebben het door alle budgetdruk erg moeilijk. Ook de oneigenlijke concurrentie met collectief vervoer, voortkomend uit verschillende BTW-tarieven, brengt ons in een lastig parket. Wij blijven hier aandacht voor vragen. Immers: willen wij in de toekomst maatwerk kunnen blijven bieden, dan moeten er wel belemmeringen weggenomen worden. Vooralsnog zijn we in ieder geval opgelucht dat er, mede door onze succesvolle oproep aan politiek Den Haag, niet een extra belemmering bij is gekomen."

Meer informatie: Remco Tekstra