Rapporteur EP benadrukt belang van vrije onderdelen- en reparatiemarkt

10-10-2013

De verantwoordelijk rapporteur in het Europees Parlement Franck Proust noemt in zijn concept-rapportage over CARS2020 expliciet het belang van een vrije markt voor onderdelen en reparatie. ECAR is daar verheugd over.

Europees parlement

Als belangrijk element benoemt Proust in zijn concept-rapportage, die hij namens de commissie Industrie, Onderzoek en Energie (ITRE) van het Europese Parlement heeft opgesteld, specifiek het bevorderen van een eerlijke concurrentie op de automotive aftermarket.

Dat doet hij in deze passage (pagina 8, onder kopje 35):

“betreurt dat op de aftermarkt de huidige wettelijke versnippering ten koste gaat van de automobilist en van een eerlijke en gezonde concurrentie binnen de industriële keten en tussen de lidstaten; pleit voor een volledige harmonisatie van de wetgeving en verzoekt de lidstaten met name:
a. de markt van de zichtbare reserveonderdelen volledig open te stellen (aanneming van de "reparatieclausule"),
b. automobilisten beter te informeren over hun rechten op het gebied van reparaties;

 CARS 2020 is het actieprogramma van de Europese Commissie in samenwerking met de Europese automotive industrie dat de Europese concurrentiekracht moet versterken. Dat programma is opgesteld in samenspraak met de gehele industrie en alle schakels die hiervan onderdeel uitmaken. Hoofddoel is alle schakels in de EU-industrie toekomstbestendig te maken en bestaansrecht te geven.

ECAR verheugd
De European Campaign for the freedom of the Automotive parts and Repair market (ECAR) is een alliantie van tien Europese belangenorganisaties die zich sterk maakt voor eerlijke concurrentie op de onderdelen- en reparatiemarkt. Afdeling Autovak is via FIGIEFA bij ECAR aangesloten. Speerpunt voor ECAR is het voorkomen dat fabrikanten de onderdelenmarkt ongeoorloofd afschermen door misbruik van het bijvoorbeeld het modellenrecht.

Uiteraard is een vrije markt voor auto-onderdelen en reparatie ook al verankerd in de Europese mededingingswetgeving. ECAR is echter verheugd dat Proust, door dit expliciet in zijn concept-rapportage mee te nemen, het belang daarvan nog eens helder onderstreept. “Fabrikanten proberen, zeker waar het gaat om zichtdelen, hoeveel ‘rek er het lijntje zit’. Ik ben dus blij dat ECAR hier, ook namens ons, bovenop zit”, licht Autovak-secretaris Jeroen van de Braak toe.

Verdere procedure
Deze concept-rapportage is een belangrijke stap, want de commisie ITRE is in het Europese Parlement de leidende commissie op dit beleidsterrein. Als deze de conceptbeoordeling omarmt, zal dit de koers bepalen die het Europees Parlement zal varen ten opzichte van de voorstellen van de Europese Commissie.

Stemming in de commissie ITRE staat op de rol voor 5 november aanstaande. Daarna moet er nog in het voltallige Europese Parlement over gestemd worden. Vervolgens moet blijken of de Raad en het Parlement het hierover eens worden. Kortom: nog een hele weg te gaan. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

Meer informatie: Jeroen van de Braak