Mobiliteit in Cijfers Auto's 2017 - 2018

28-09-2017

Mobiliteit in Cijfers Auto's is een jaarlijkse publicatie van BOVAG en RAI Vereniging en biedt een compleet naslagwerk van de mobiliteitssector.

Mobiliteit in Cijfers Auto's 2017-2018

Het geeft uitvoerige informatie over het bezit en gebruik van personen- en bedrijfsauto's, registraties, onderhoud en de ontwikkelingen op het gebied van files. 

Daarnaast wordt uitgebreid stilgestaan bij de economische en fiscale betekenis van deze vervoermiddelen.