Mobiliteit in Cijfers Auto's 2016 - 2017

22-09-2016

Mobiliteit in Cijfers Auto's is een jaarlijkse publicatie van BOVAG en RAI Vereniging en biedt een compleet naslagwerk van de mobiliteitssector.

Mobiliteit in Cijfers Auto's 2016 2017

Het geeft uitvoerige informatie over het bezit en gebruik van personen- en bedrijfsauto's, registraties, onderhoud en de ontwikkelingen op het gebied van files. 

Daarnaast wordt uitgebreid stilgestaan bij de economische en fiscale betekenis van deze vervoermiddelen.