Transport en mobiliteit 2016

23-06-2016

Net als in 2015 presenteert het CBS in Transport en mobiliteit 2016 actuele feiten en trends over het verkeer en vervoer in Nederland.

Transport en Mobiliteit 2016

Verschillende aspecten van personenmobiliteit en goederenvervoer zijn in beeld gebracht:

  • verkeers- en vervoersbewegingen
  • infrastructuur
  • vervoermiddelen
  • energieverbruik
  • milieueffecten
  • verkeersongevallen
  • de economische betekenis van transport.

 

Het hele rapport is hiernaast te downloaden.