Marktinformatie
ING industrierapport 2030: Nederland gaat het maken

5 juli 2013

Het belang van de industrie voor de Nederlandse economie is onomstreden. Maar waarom is de industrie eigenlijk zo belangrijk voor Nederland? En hoe kunnen politiek, bedrijfsleven, kennisinstellingen en financiële instellingen er voor zorgen dat de Nederlandse industrie in de mondiale concurrentiestrijd fier overeind blijft?

autoindustrie

De wereld verandert in recordtempo. Technologieën volgen elkaar razendsnel op en de Aziatische economieën groeien snel. Zeker voor een bij uitstek internationaal georiënteerde sector als de industrie betekent dit continu bijsturen en anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. Verdere mondialisering zorgt daarbij voor toenemende concurrentie, maar biedt de Nederlandse industrie in onze optiek vooral nieuwe groeikansen. Denk aan nieuwe afzetmarkten voor producten met het kwaliteitslabel ‘Made in Holland’.

Met deze studie laat ING licht schijnen op de ontwikkelingen die bepalend zijn voor de toekomst van de Nederlandse maakindustrie. Dit met als doel een beeld te schetsen van de kansen en uitdagingen in de komende twee decennia. Men wil zo de discussie voeden en draagvlak creëren voor maatregelen die de sector en daarmee de economie verder vooruit helpen.

ING kiest voor een sectorbenadering. Met een specialisatie naar de industrie, ook regionaal, wil men dicht bij partijen in de sector staan.