Consumentenonderzoek FEBIAC Autobezit en Autogebruik

23-04-2015

In opdracht van de Belgische branche-organisatie FEBIAC heeft het internationale onderzoeksbureau ICDP een diepgaand onderzoek rond mobiliteit, autobezit en -gebruik uitgevoerd bij meer dan 2.000 Belgische consumenten in de leeftijdscategorie 15-70 jaar uit alle regio’s. De Universiteit Gent splitste de resultaten van het onderzoek vervolgens op in drie primaire mobiliteitsprofielen: de Suburban Car Supporters, de Pragmatic Mobility Changers en de Urban Mobility Ideologists.

FEBIAC consumentenonderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat de auto een belangrijke rol speelt in de mobiliteit van de Belg en dat er in de komende 5 tot 10 jaar niet meteen een drastische verandering wordt verwacht. Hoewel er voorspelbare verschillen bestaan in het gebruik van auto’s, fietsen en openbaar vervoer tussen stads- en voorstadsbewoners, zijn die verschillen niet zo extreem als je zou verwachten.

Er is een gemeenschappelijke visie dat toegang tot mobiliteit een basisrecht is dat persoonlijke vrijheid stimuleert en kansen biedt om nieuwe dingen te ontdekken en te beleven. Daarnaast leeft het gevoel dat mobiliteit duur is geworden, maar zijn mensen ook optimistisch en geloven dat de kostprijs niet zal blijven ontsporen in vergelijking met de algemene kosten van het levensonderhoud. De algemene overtuiging is dat problemen die gepaard gaan metpersoonlijke mobiliteit zoals vervuiling en files zullen opgelost worden door de overheid of door andere instanties, niet door een verandering van onze individuele gewoonten, een overtuiging dat enkel veel bijval vindt bij de Urban Ideologists.

Leden van RAI Vereniging kunnen het complete FEBIAC onderzoeksrapport downloaden