Regels voor motorrijbewijs

In januari 2013 is het faserijbewijs voor motoren ingevoerd. Deze nieuwe verordening kent drie categorieën, te weten A1, A2 en A voor verschillende motoren en cilinderinhouden, gekoppeld aan bepaalde leeftijden. De nieuwe regels scheppen verwarring, roepen vragen op en schrikken potentiële motorrijders af.

Motorplatform

Het Motorplatform, een overlegorgaan waarin overheid, verkeers(veiligheids)organisaties, brancheorganisaties (waaronder RAI Vereniging) en belangenorganisaties samenwerken aan de verbetering van de verkeersveiligheid voor motorrijders, is op 15 februari in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een voorlichtingscampagne gestart om beginnende motorrijders op weg te helpen.

Website
Alle informatie over de nieuwe motorrijbewijzen is te vinden op de website van het Motorplatform.  

Drempel verlagen
Het Motorplatform hoopt, dat door het geven van deze informatie niet alleen meer duidelijkheid ontstaat bij de potentiële motorrijder, maar ook dat hierdoor de drempel verlaagd wordt. 

Informatie over welke motor met welk motorrijbewijs aangeschaft kan worden is hier te vinden.