Risico fietsen in het donker

29-08-2013

Er is in Nederland niet eerder onderzoek gedaan naar hoe gevaarlijk het is voor fietsers om bij schemer en nacht te rijden.

fietspad amsterdam

Dit is een van de redenen waarom het nog niet is vast te stellen wat fietsverlichting in het algemeen bijdraagt aan de veiligheid, of hoeveel slachtoffers onder fietsers ermee worden bespaard.

De SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) heeft daarom, mede in antwoord op een vraag van RAI Vereniging, onderzocht wat het risico van fietsen is bij verschillende lichtgesteldheden.

Hier rapport van de SWOV is hiernaast te downloaden.