Aanpak Fietsdiefstal

21 maart 2014

Fietsdiefstal is een grote maatschappelijke ergernis en heeft een negatieve uitwerking op het fietsklimaat in Nederland. Om deze reden hebben verschillende partijen de handen ineen geslagen om fietsdiefstal terug te dringen. De coördinatie op de inspanningen hiertoe is in handen van het Centrum Fietsdiefstal.

fietsenstalling

Centrum Fietsdiefstal
Het Centrum Fietsdiefstal is een organisatie die de Stuurgroep Fietsdiefstal ondersteuning verleent. Deze Stuurgroep is sinds 2006 actief om het aantal fietsdiefstallen in Nederland terug te dringen. De Stuurgroep bestaat uit verschillende organisaties, waar RAI Vereniging er één van is. Daarnaast zijn onder meer het Openbaar Ministerie, het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Politie, Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit en verzekeraars zoals ENRA en Unigarant lid van de stuurgroep.

In 2008 heeft de Stuurgroep Fietsdiefstal een plan van aanpak opgesteld dat het aantal fietsdiefstallen in drie jaar met 100.000 moest terugdringen. Deze doelstelling werd gehaald, waarop de samenwerking met drie jaar (dus tot 2014) is verlengd.

Plan van Aanpak Fietsdiefstal 2014 – 2017
De succesvolle samenwerking heeft de verschillende partners ertoe uitgedaagd om de aanpak voort te zetten. In 2014 wordt het ‘Plan van aanpak Fietsdiefstal 2014-2017’ nader uitgewerkt. Een belangrijk aspect binnen dit plan van aanpak is de herkenbaarheid én bekendheid van fietsen (via het RAI-framenummer), de registratie van diefstallen, het verder optimaliseren van het aangifteproces en kennis bij de consument over diefstalpreventie en de noodzaak van het doen van aangifte. RAI Vereniging is een actieve speler binnen de stuurgroep.

Werkgroep Identificatie en Registratie 
RAI Vereniging is ook voorzitter van de werkgroep ‘Identificatie en Registratie’ die onder deze stuurgroep hangt. Deze werkgroep buigt zich over zaken rondom identificatie van (gestolen) fietsen, de registratie van fietsdiefstal, het aangifteproces en zaken als het RAI Framenummer. Doel is om alle stappen in hieraan gelieerde processen te verbeteren, zodat dit de registratie van fietsdiefstal positief beïnvloedt. Uiteindelijk moet dit er toe leiden dat de kans op het pakken van fietsendieven en het terugvinden van de fiets groter wordt.
Daarnaast is RAI Vereniging tevens lid van de werkgroep ‘Fysieke Preventie’.

Politieke en beleidsmatige prioriteit
De samenwerking binnen de stuurgroep Fietsdiefstal en de activiteiten onder en door het Centrum Fietsdiefstal zijn uniek en bewezen effectief. Toch worden er nog steeds ruim 600.000 fietsen per jaar gestolen. Om dit aantal tot het minimum te beperken is meer nodig dan de huidige inspanning zoals geleverd wordt. RAI Vereniging is daarom van mening dat het maatschappelijke probleem dat fietsdiefstal is meer prioriteit verdient op de politieke (beleids)agenda. Zij maakt zich hier, naast haar inspanning als hierboven beschreven, hard voor in haar contacten met politici en beleidsmakers.