EGEA

EGEA (The European Garage Equipment Association) is de Europese koepelorganisatie voor fabrikanten en distributeurs van garage-uitrusting en vertegenwoordigt 11 Europese landen.

EGEA

Naast aanspreekpunt voor de Europese instanties wordt harmonisatie van de uiteenlopende nationale wetgevingen ten aanzien van garage uitrusting nagestreefd.

 


Werkgroepen
De werkgroepen houden zich bezig met het stroomlijnen van wetgeving in de Europese lidstaten. Daarnaast worden productspecifieke onderwerpen behandeld door vertegenwoordigers van de aangesloten bedrijven. Voor Nederland zijn dit de leden van  de sectie RAI Equipment. Onderstaand volgt een overzicht van de verschillende werkgroepen en de Nederlandse (RAI) vertegenwoordigers.

WG1 (Hefbruggen) 
Deelnemer namens RAI: de heer J. Behrends (Stertil). 

WG2 (Diagnose apparatuur en OBD)
Deelnemers namens RAI: de heren L. Andriessen, voorzitter (Andriessen Groep) en R. Hoevenaar (Snap-On Tools) 

WG4 (Wielservice)
Deelnemer namens RAI: E. van ’t Oever (Explora)

WG6 (Schokbreker- en remtesters)
Deelnemer namens RAI: de heer W. Blijstra (Nijboer Blijstra Techniek).

WG7 (Marktinformatie)
Deelnemer namens RAI: de heer E.J. van der Berg

WG8 Afzuigsystemen
Deelnemer namens RAI: J.M. de Groot (Euro-Roller Technics)

Activiteiten EGEA: 

Technische Commissie
De Technische Commissie bestaat uit deskundigen uit alle aangesloten nationale associaties. Waar nodig houdt zij zich bezig met de voorbereiding van voorstellen voor zowel de Europese Commissie als de nationale regeringen.

Overige doelstellingen zijn;

  • de standaardisering van voertuigtestprocedures en equipmentspecificaties in heel Europa
  • de bevordering van een betere uitwisseling van informatie, met inbegrip van de nationale statistieken.

 

AFCAR
EGEA is lid van AFCAR (Alliance for the Freedom of Car Repair in the European Union). Haar doel is:

  • het waarborgen van de vrije concurrentie in de automotive markt voor service, onderhoud en reparatie
  • de vertegenwoordiging van belanghebbenden uit de onafhankelijke aftermarket voor onbeperkte toegang tot technische informatie.

 

Motor Vehicle Emission Groep
EGEA participeert in de Motor Vehicle Emission Groep, een werkgroep onder auspiciën van de Europese Commissie, Directoraat-Generaal Ondernemingen Eenheid Automotive Industry. De doelstellingen van de MVEG zijn: voltooiing, aanpassing en vereenvoudiging van de interne markt regelgeving, het bevorderen van de globalisering van de technische regelgeving via het VN / ECE.

CITA (International Motor Vehicle Inspection Committee)
EGEA participeert in de activiteiten van CITA. Deze commissie richt zich op de verbetering van de verkeersveiligheid, de bescherming van het milieu en de ontwikkeling van de beste toepassing van noodzakelijk onderzoek op internationaal gebied. CITA is een wereldwijd forum voor de uitwisseling van informatie, ervaringen en expertise. Zij coördineert en stimuleert onderzoek en studies, organiseert conferenties en seminars.

Meer informatie is te vinden op de website: www.egea-association.eu