Filter op:
 • Power_to_Gas.jpg

  Power-to-Gas

  Power-to-Gas is een energieopslagtechniek waarbij elektrische energie omgezet wordt in chemische energie in de vorm van gas. Gas is immers gemakkelijker op te slaan dan elektriciteit.

 • 7D0V7057.jpg

  Wat wordt verstaan onder Schoon (luchtkwaliteit)?

  Behalve CO2-emissies ontstaan bij de verbranding in de motor ook andere emissies. Een aantal hiervan wordt als schadelijk gezien voor de gezondheid.

 • auto's in stad.jpg

  Diesel

  De kwaliteit van dieselbrandstof is de laatste decennia sterk verbeterd, vooral door de verlaging van het zwavelgehalte en het aandeel polycyclische koolwaterstoffen. Daardoor vermindert de...

 • IMG_0170.jpg

  Wat wordt verstaan onder Zuinig (CO2)?

  De term Zuinig (CO2) is een kwalitatieve aanduiding voor een gering brandstofverbruik van bijvoorbeeld een autobus.Brandstofverbruik wordt uitgedrukt in de uitstoot van CO2 per gereden...

 • waterstofbus-RET.jpg

  Elektriciteit en Waterstof

  Een aanzienlijke Tank-To-Wheel uitstootreductie is mogelijk via elektrificatie. Dat kan via batterij-elektrische aandrijving of via brandstofcel-elektrische aandrijving.

 • IMG_1715.jpg

  Aardgas (CNG en LNG)

  Compressed Natural Gas (CNG), oftewel gecomprimeerd aardgas, wordt al langer toegepast in het wegverkeer en in de scheepvaart. Wereldwijd rijden al miljoenen voertuigen op CNG.

 • IMG_0170.jpg

  Biodiesel

  Biodiesel wordt voornamelijk geproduceerd uit plantaardige oliën en vetten zoals koolzaad-, zonnebloem- of sojaolie, uit gebruikte (frituur)oliën en vetten of dierlijk afval (vetten).

 • gas-to-liquid.jpg

  GTL

  De term GTL staat voor Gas-To-Liquid. Dit wordt algemeen gebruikt voor de chemische omzetting van aardgas naar (synthetische) dieselolie.

 • Hybride_bus klein.jpg

  Hybride

  Een hybride aandrijflijn bestaat uit een verbrandingsmotor in combinatie met één of meerdere elektrische motoren.

 • LPG.jpg

  LPG

  LPG (Liquified Petroleum Gas) is een brandstof die ook zijn toepassing kent in het busvervoer.