Subsidiewijzer carrosseriebranche

De Nederlandse overheid stimuleert met subsidies, fiscale regelingen en kredieten het Midden- en Kleinbedrijf. De belangrijkste regelingen voor de carrosseriebranche zijn met hun voordelen kort beschreven in de subsidiewijzer 2016 inclusief verwijzingen naar (internet)adressen voor meer informatie.

subsidiewijzer

Deze subsidiewijzer is in zes hoofdstukken onderverdeeld. Alle hoofdstukken én de inhoudsopgave zijn hieronder voor leden van RAI CarrosserieNL te downloaden.

1  SCHOLING & WERK
Succesvolle bedrijven investeren in personeel en scholing en daarom hier extra aandacht voor leer- en werkvormen met de bijbehorende regelingen voor de carrosseriebranche. Andere belangrijke thema’s zijn arbeidsmarktmobiliteit en re-integratie.

2  MILIEU
De Milieu Investerings Aftrek (MIA) maakt het mogelijk om de marktintroductie  van innovatieve en milieuvriendelijke technieken te vergemakkelijken. Technieken op de milieulijst hebben een aantoonbaar ‘groen’ imago. Naast de mogelijkheden voor fiscale aftrek voor de kopers van de producten kan in veel gevallen ook willekeurig worden afgeschreven wat ook fiscale voordelen oplevert. Daarnaast zijn er nog andere subsidie-regelingen te vinden op milieugebied in dit hoofdstuk.

3 ENERGIE
De Energie Investerings Aftrek (EIA) betreft een fiscale regeling voor energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Ondernemingen worden gestimuleerd deze producten te kopen doordat 41.5% van de investering aftrekbaar is van de fiscale winst. In dit hoofdstuk zijn alle producten te vinden die voor de EIA in aanmerking komen.

4  INNOVATIE
Vernieuwing in producten en bedrijfsprocessen is van belang voor de continuïteit van elk MKB-bedrijf. In dit deel worden de regelingen voor innovaties toegelicht. LET OP: Er zijn ook regionale faciliteiten voor innovatie van producten en bedrijfsprocessen.

5  STARTEN, GROEIEN, EXPORTEREN
Dit hoofdstuk behandelt de regelingen vanaf het starten van een bedrijf, vervolgens het groeien en tenslotte het betreden van buitenlandse markten (exporteren).

6  REGIO-STIMULERING
Dankzij Europese subsidies en de cofinanciering hiervan door de Nederlandse overheid zijn voor het MKB interessante regionale stimuleringsprogramma’s opgezet. Ook hier staat het innoveren van producten en bedrijfsprocessen centraal. Informeer daarom ook eens bij de Kamer van Koophandel vestiging in uw regio. Ook via CarrosserieNL kunt u de KvK inschakelen voor uw bedrijf.

7 VEILIGHEID