PTM - ITS

Intelligente transportsystemen (ITS) maken wegverkeer veiliger, schoner, zuiniger en efficienter. Slimme oplossingen, voertuig naar voertuig-communicatie, voertuig naar omgeving-communicatie en slimme systemen in voertuigen zelf doen op steeds grotere schaal hun intrede.

trajectcontrole

Om dit soort systemen optimaal te kunnen inzetten en benutten zijn er meer aanpassingen nodig dan alleen aan het voertuig. Ook de (fysieke) omgeving  moet aangepast worden, er moeten afspraken gemaakt worden over connectiviteit en over eigendom van en omgang met data.

Al dit soort vragen worden uitgewerkt binnen PTM-ITS. 

Kijk ook voor meer informatie in het dossier ITS en Slimme Mobiliteit op deze website. 

In onderstaande film vertellen experts uit publieke en private sector in vogelvlucht over de Nederlandse Smart Mobility aanpak. De film is een coproductie van Connecting Mobility, Beter Benutten, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat en de Innovatiecentrale.