PTM - GB (gasvormige- en biobrandstoffen)

Rijden op groen- en/of biogas en biobrandstoffen brengt milieuwinst met zich mee en gaat een steeds grotere rol spelen in het bereiken van onze milieu- en uitstootdoelen.

GroenGas CNG

Het is niet voor niets dat deze brandstoffen een belangrijke plaats innemen binnen de discussie over de ‘brandstoffenvisie’ binnen het SER-energieakkoord. Dat de genoemde milieudoelstellingen klakkeloos gehaald gaan worden is echter geen gegeven. Het vergt nadenken over, voorsorteren op en stimuleren van het rijden op onder andere groen- en biogas en bio-brandstoffen.

PTM-GB werkt nauw samen met zusterorganisaties als GroenGasNederland en het platform Biobrandstoffen (i.o.).