Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL)

Het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) is het centrale aanspreekpunt voor innovatie rond publieke laadinfrastructuur. Het NKL is een samenwerkingsverband dat in 2014 is opgericht om de samenwerking van organisaties die betrokken zijn bij publiek laden van elektrisch vervoer in Nederland te vergroten.

NKL

Doel is om met gezamenlijke projecten de kosten voor publieke laadinfrastructuur te verlagen. Zo wordt de verdere opmars van elektrisch rijden mogelijk gemaakt. Deelnemers zijn: marktpartijen, netbeheerders, overheden, energieleveranciers en kennisinstellingen.

NKL en RAI Vereniging
RAI Vereniging is als een van de stakeholders betrokken bij de activiteiten van het NKL. "Nieuwe technologie komt het snelst en maximaal van de grond wanneer alle betrokkenen kennis en ervaring delen. Het NKL speelt wat dat betreft met oog op elektrisch rijden een unieke en cruciale rol", aldus Quirijn Teunissen, beleidsmedewerker Strategie van RAI Vereniging.

Innovatieve projecten
In februari 2015 is het NKL met een groot aantal waardevolle projectvoorstellen en ideeën gestart. Deze werden door de deelnemers zelf ingebracht en de belangstelling is groot. Er wordt hard gewerkt aan verschillende innovatieve projecten en de eerste resultaten zijn inmiddels bekend en terug te vinden op de website van NKL.

NKL Kennistour
In het NKL Kennisloket wordt alle informatie samen gebracht. Tijdens de NKL Kennistour in het najaar brengt het platform de verzamelde kennis Nederland in. Allemaal met het doel ontwikkelingen te versnellen, vragen te beantwoorden, drempels weg te nemen, kosten te verlagen en zo te zorgen dat elektrisch rijden in Nederland zo snel mogelijk gemeengoed wordt.