De bedrijfsfiets moet wijken voor nieuwe WKR

De bedrijfsfietsenregeling waarmee werknemers via de baas met belastingkorting een fiets konden kopen, is sinds 1 januari 2015 verdwenen. Staatssecretaris Wiebes van Financiën wilde de zogeheten werkkostenregeling (WKR) versimpelen en daarbinnen was geen aparte ruimte meer voor de bedrijfsfiets.

Fiets in stad

De fiscale stimulering van fietsen zal gezocht moeten worden in de beschikbare ruimte binnen de WKR en de mogelijkheid die werkgevers hebben om hun werknemers een vergoeding te bieden voor fietsen naar het werk (0,19 euro per km). Hiernaast kunnen leden een overzicht van de fiscale mogelijkheden voor de fiets downloaden.

WKR
In de WKR staan de spelregels voor het geven van belastingvrije vergoedingen, zoals kerstpakketten en bedrijfsfeestjes. De nieuwe werkkostenregeling moet de administratieve druk op overheid en bedrijven verlichten en is verplicht voor iedere werkgever.
Voor bedrijven wordt het makkelijker om werknemers een mobiele telefoon of laptop van de zaak te geven. Zo hoeven werkgevers niet meer aan te tonen dat werknemers hun laptop minimaal voor 90 procent zakelijk gebruiken. De populaire bedrijfsfiets moet hiervoor wijken.

Standpunt RAI Vereniging
RAI Vereniging vindt dat de fiets onverminderd gestimuleerd moet worden. Het afleggen van woon-werkverkeer per fiets draagt immers bij aan verschillende maatschappelijke doelen, waar milieu- en gezondheidswinst de meest aansprekende zijn. TNO heeft becijferd dat regelmatig fietsen naar het werk tot bijna 15 procent minder ziekteverzuim leidt. Hiermee kan het bedrijfsleven 27 miljoen euro per jaar besparen. Daarnaast levert het een aanzienlijke CO2-besparing op. Deze winst zal minder zijn wanneer minder werknemers op de fiets naar hun werk gaan.

Het onderzoek van TNO naar regelmatig fietsen in relatie tot ziekteverzuim is hiernaast te downloaden.