Fiets van de Zaak

De overheid wenst het fietsgebruik te stimuleren. Fietsen belast de luchtkwaliteit minder en kan zorgen voor minder drukte op de weg en in het openbaar vervoer. Bovendien brengt fietsen gezondheidsvoordelen met zich mee.

man in pak met bedrijfsfiets op weg naar werk

Als een werkgever aan zijn werknemer voor privé een fiets ter beschikking stelt, schuilt hierin een fiscaal voordeel. Op dit moment zijn in de fiscale wetgeving geen specifieke bepalingen opgenomen over de manier waarop een werkgever de waarde van dat privévoordeel bepaalt. Het belasten van dat voordeel is onder de huidige fiscale regels ingewikkeld en leidt regelmatig tot discussie met de belastingdienst. 

Op 1 januari 2020 treedt daarom nieuwe wetgeving in werking die het fiscaal een stuk eenvoudiger maakt om als werkgever een fiets aan een werknemer beschikbaar te stellen. 


Fietsregeling vanaf 2020
RAI Vereniging heeft een memorandum opgesteld over de regels die vanaf 1 januari 2020 van toepassing zijn als een werkgever aan zijn werknemer voor zowel zakelijke kilometers als privé kilometers een fiets ter beschikking stelt. De overheid merkt dit aan als een (met loonbelasting) belastbaar voordeel voor de werknemer: de werkgever telt een bedrag bij het fiscaal inkomen van de werknemer. Als van deze bijtelling sprake is hebben wij het hierna over de fietsregeling. 

De werknemer wordt overigens geen eigenaar van de fiets die hij beschikbaar gesteld krijgt. De werkgever koopt en betaalt de fiets, niet de werknemer. De fietsregeling gaat over de relatie werkgever-werknemer. De fietsregeling is een regeling in de loonbelasting en bepaalt dat er een forfaitaire bijtelling bij het inkomen van de werknemer moet plaatsvinden van 7% van de consumentenadviesprijs. Onder de fietsregeling vallen fietsen, e-bikes en speed pedelecs. Bij de fietsregeling horen ook andere fiscale regels dan de bijtelling in de loonbelasting: de werkgever krijgt ook te maken met BTW-regels en verwerkt de fiets in zijn fiscale boekhouding. Ook die aspecten vindt u terug in dit memorandum. 

Het memorandum is hieronder voor leden van de sectie Fietsen te downloaden.


Contactpersoon
Sacha Boedijn
Sacha Boedijn
Sectiemanager Fietsen
+31 20 504 4943