Motorrijtuigenbelasting (MRB)

2 januari 2017

De motorrijtuigenbelasting (MRB) is een houderschapsbelasting die periodiek betaald moet worden voor ieder voertuig dat gebruikt maakt van de openbare weg.

De belasting is verschuldigd voor personenauto’s, bestelauto’s, motorfietsen, vrachtauto’s, aanhangwagens boven de 750 kilo (geen caravans/woonwagens), kampeerauto’s, bussen en rijdende winkels. Voor wegenbouwmachines en landbouwmachines hoeft geen MRB te worden betaald.

Deze belasting heeft het gewicht van het voertuig als grondslag. De MRB wordt vervolgens opgehoogd met provinciale opcenten die kunnen verschillen per provincie. Ook deze belasting kent vrijstellingen voor zuinige auto’s en maakt onderscheid naar brandstof.

Vrijstelling of vermindering van MRB
Voertuigen die volledig door een elektromotor worden aangedreven, vallen onder het ‘nultarief’ en zijn in feite vrijgesteld. Er moet dan sprake zijn van energieopwekking door een brandstofcel, waterstof of batterij. De gewichtscorrectie voor het extra accugewicht van PHEVs is met ingang van 1 januari 2017 vervallen. In plaats daarvan betalen PHEVs in de jaren 2017 tot en met 2020 een zogenaamd ‘halftarief’; deze auto’s krijgen 50% korting op de motorrijtuigenbelasting.

Bestelauto's
Een bestelauto is een voertuig dat hoofdzakelijk is ingericht voor het vervoer van goederen en die een maximum toegestane massa heeft van 3.500 kg of minder. Om voor de lagere MRB voor de bestelauto in aanmerking te komen moet de inrichting aan een aantal eisen voldoen en moet het voertuig ‘meer dan bijkomstig in het kader van de onderneming’ worden gebuikt.

Oldtimers
Motorrijtuigen van 40 jaar en ouder zijn vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting. Het betreft benzine-, diesel- en LPG-oldtimers, motorfietsen, bussen, vrachtauto’s en kampeerauto’s. Daarnaast is er een overgangsregeling voor personen- en bestelauto’s rijdend op  benzine, motorfietsen, bussen en vrachtauto’s met datum eerste toelating vanaf 1973 tot en met 1987. Deze voertuigen komen in aanmerking voor een kwarttarief in de MRB met een maximum van € 120 mits er in de maanden december, januari en februari niet van de openbare weg gebruik wordt gemaakt. Voor dieselauto’s en auto’s met een ingebouwde LPG-installatie geldt geen overgangsregeling. Dat betekent dat voor personenauto’s en bestelauto’s rijdend op diesel of met een ingebouwde LPG installatie en die jonger zijn dan 40 jaar het volle MRB-tarief verschuldigd is. Indien auto’s met ingebouwde LPG-installatie in originele staat worden hersteld, kan voor deze auto’s de overgangsregeling voor benzineauto’s van toepassing worden.

Motorfietsen
In het kader van de voorbereidingen op de invoering van de kilometerprijs voor het wegverkeer, vindt al enige tijd een discussie plaats over het tarief per kilometer dat door de afzonderlijke weggebruikers zal moeten worden betaald. Een belangrijk aspect van deze discussie is de vraag of er één generiek (basis-) tarief komt dat gelijk is voor alle weggebruikers of dat er sprake is van verschillende basistarieven voor bijvoorbeeld personen- en vrachtvervoer.

In het licht van deze discussie pleit RAI Vereniging voor een afzonderlijk eigen tarief voor de motorfiets.

Hoogte huidige vaste lasten motorfiets 
De huidige tarieven voor de vaste lasten op de motorfiets, te weten BPM en MRB, zijn substantieel lager dan bij de personenauto. De omslag van deze vaste lasten over een gemiddeld kilometrage voor de motorfiets, op vergelijkbare wijze als bij de personenauto, leidt tot een lager gemiddeld tarief per kilometer dan bij de personenauto.

Wegbelasting
De opbrengst van het kilometertarief zal in belangrijke mater worden ‘geoormerkt’ voor investeringen in en onderhoud van de weginfrastructuur. De motorfiets heeft in vergelijking met een personenauto, echter een veel lager eigen gewicht waardoor de motor in veel mindere mate een bijdrage levert aan de slijtage van het wegdek. Daarnaast neemt de motorfiets tijdens een file aanzienlijk minder ruimte in beslag dan de personenauto; niet in de laatste plaats omdat motorfietsen sinds 1991 tijdens een file tussen de langzaam rijdende en stilstaande rijen auto’s mogen doorrijden. Files worden hierdoor niet nog langer, waardoor motorrijders dus een positieve bijdrage leveren aan het terugdringen van files.

On-board-unit 
Tot slot speelt de problematiek van zogenaamde ‘on-board-units’ (OBU) voor de kilometerregistratie in relatie tot de motorfiets. In tegenstelling tot de personen- en vrachtauto biedt de motorfiets minder tot geen mogelijkheden om de OBU zodanig op de motorfiets te monteren dat deze voldoende beschermd is tegen diefstal, beschadiging, weersinvloeden etc., waardoor een betrouwbare werking van de OBU gevaar loopt. Voor zover bekend, bestaan er momenteel nog geen OBU’s voor de motorfiets die tegemoet komen aan deze bezwaren.


 


Contactpersoon
Eric-Jan van der Berg
Eric-Jan van der Berg
Beleidsadviseur
+31 (0) 20 504 4927