Gevolgen voor BPM

24-11-2016

De EU werkt hard aan de introductie van nieuwe emissietesten voor personenauto’s. Per september 2017 wordt de emissiemeting volgens WLTP verplicht voor nieuwe typegoedkeuringen en per september 2018, zoals het er nu naar uitziet, voor alle typegoedkeuringen.

verkeer

Dit heeft gevolgen voor onze op CO2-uitstoot gebaseerde autobelastingen. De nieuwe WLTP CO2-waarden wijken immers af van de huidige NEDC CO2-waarden, wat een complicerende factor is bij het omzetten van die belastingen. Invoering van WLTP heeft daarvoor dus rechtstreeks gevolgen.

Bijtelling 
Voor de fiscale bijtelling van de auto van de zaak vallen de gevolgen mee, aangezien vanaf 1-1-2017 alle auto’s onder de 22 of 4 procent bijtelling vallen. De uitstooteis van 0 gram CO2 om in aanmerking te komen voor 4 procent is zowel bij NEDC- als bij WLTP-testen gelijk (0=0). Alle andere auto’s (> 0 gram) betalen 22 procent en daarvoor heeft de omzetting van NEDC naar WLTP dus vrijwel geen effect (alleen de CO2-waarde en dus de consumentenprijs en kan gering verschillen).

BPM 
Voor de BPM zijn er wél gevolgen. Deze is immers gebaseerd op de NEDC CO2-waardes en die zullen op een gegeven moment moeten worden omgezet naar WLTP-waardes.

Aanpassing in wet op BPM
In november is een wetswijziging naar de Tweede Kamer gestuurd inzake een ogenschijnlijk kleine, maar wel zeer belangrijke aanpassing in de wet op de BPM.
De wetswijziging regelt dat als in Brussel binnenkort overeenstemming wordt bereikt over de nieuwe testcyclus WLTP het Nederlandse fiscale systeem tot 2019 blijft uitgaan van de NEDC CO2-waarde.

De wijziging is in nauw overleg met RAI Vereniging tot stand gekomen. Wij hebben met het ministerie van Financiën afgelopen zomer uitgebreid gesproken over de aanstaande invoering van de WLTP en de gevolgen daarvoor voor Nederland. Introductie van WLTP mag niet leiden tot een situatie waarin twee grondslagen voor de BPM-vaststelling zouden kunnen gaan gelden.

Omdat na officiële publicatie van de toekomstige WLTP-verordening (naar verwachting begin 2017) fabrikanten al vrij snel kunnen gaan testen en dus goedkeuren via WLTP was een aanpassing van de huidige wet nodig. Indien een auto is toegelaten volgens de WLTP, wordt naast de WLTP CO2-waarden ook nog de gecombineerde NEDC CO2-waarde vermeld op het Certificaat van Overeenstemming (CvO).

De wetswijziging die nu aan de Kamer wordt voorgelegd regelt dat indien een voertuig volgens WLTP wordt getest de gecombineerde NEDC CO2-waarde op het CvO tot in ieder geval 2019 leidend zal zijn voor de BPM-berekening. In 2019 zal dan een nieuwe aangepaste BPM-tabel worden ingevoerd waarin alleen nog maar WLTP grenswaardes zullen zijn opgenomen.

Gerelateerde dossiers

Contactpersoon