BPM tarieven 2017

02-01-2017

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de CO2-grenswaarden voor de bepaling van de BPM voor personenauto’s in 2017.

Euromunten

De schijfgrenzen en tarieven voor benzine en diesel zijn gelijk, waarbij er voor dieselmotoren nog wel een dieseltoeslag van toepassing is. Deze dieseltoeslag geldt voor auto’s met een CO2-uitstoot van meer dan 65 gram per kilometer.

Met ingang van 1 januari 2017 moet voor iedere nieuw verkochte personenauto met een CO2-uitstoot van 1 gram CO2 of meer een vast tarief van € 353,- worden betaald. 

BPM

CO2-uitstootgrenzen

Tarieven

Vrijstelling

0

€ 0

Schijf 1

1 – 76

 € 2

Schijf 2

77 – 102

 € 66

Schijf 3

103 – 150

 € 145

Schijf 4

151 – 168

 € 238

Schijf 5

>168

 € 475

Dieseltoeslag

65

 € 86,69

De dieseltoeslag moet worden berekend en gecommuniceerd in bedragen met 2 cijfers achter de komma. Het uiteindelijke BPM bedrag voor dieselauto's mag echter worden afgerond op hele bedragen, waarbij de afronding naar beneden mag plaatsvinden. 

BPM voor PHEVs
Met ingang van 1 januari 2017 is een aangepaste BPM-tabel met schijfgrenzen en tarieven voor PHEVs ingevoerd. Deze tabel ziet er er als volgt uit:

BPM

CO2uitstootgrenzen

Tarieven

Schijf 1

1 – 30

 € 20

Schijf 2

31 – 50

 € 90

Schijf 3

>50

 € 300

Bovengenoemde tarieven zijn inclusief de inflatiecorrectie voor 2017 die 0,3% bedraagt.

Gerelateerde dossiers

Downloads

Contactpersoon