Andere wijze van bijtelling auto van de zaak

29 augustus 2013

Adviesbureau Ecorys heeft in opdracht van RAI Vereniging onderzoek gedaan naar een andere wijze van bijtelling voor de auto van de zaak.

snelweg

Daarin wordt onder meer doorgerekend dat andere manieren van bijtellen niet hoeven te leiden tot minder belastingopbrengst, maar wel voor de branche veel minder marktverstorend werken.

Grote effecten op nieuwverkopen
Het rapport laat allereerst zien dat het fiscale stimuleringsbeleid van zuinige auto’s de afgelopen jaren grote effecten heeft gehad. Het geleidelijk verruimen van de BPM- en de MRB-vrijstelling in combinatie met het differentiëren van de bijtelling heeft een grote weerslag op de auto van de zaak gehad.

Het rapport laat zien dat de nieuwverkopen gedomineerd zijn door de zuinigheidsgrenzen. Kleine uitstootverschillen tussen modellen hadden grote effecten op de nieuwverkopen, afhankelijk van het gegeven of ze wel of niet onder de zuinigheidsgrens vielen.

Daarbij lijkt met name de introductie van de 14%-categorie de populariteit van de auto van de zaak te hebben vergroot wat ook een positief effect heeft gehad op de nieuwverkopen. Dit werd versterkt door het constant houden van de CO2-grenzen waardoor het aanbod aan modellen met respectievelijk 14% en 20%-bijtelling sterk is toegenomen. Dit laatste is ten koste gegaan van de ‘concurrentiepositie’ van de 25%-categorie.

Meer bijtellingsklassen
Op basis van de uitkomsten van het onderzoek lijkt een scenario waarin meer bijtellingsklassen worden geïntroduceerd haalbaar. Een systeem met meer bijtellingscategorieën komt tegemoet aan verschillende nadelen die de autobranche momenteel van het huidige bijtellingssysteem ondervindt. De precieze CO2-uitstoot zal minder bepalend worden in de aankoop van een nieuwe auto, omdat de financiële effecten van kleine CO2-uitstootverschillen minder groot worden. Daarbij blijft de prikkel om te kiezen voor de meest zuinige auto duidelijk aanwezig en lijkt sprake van vergelijkbare en robuuste inkomsten voor de overheid.

Leden van de sectie Personenauto's en lichte bedrijfswagens kunnen het rapport van Ecorys downloaden (eerst inloggen).


Contactpersoon
Eric-Jan van der Berg
Eric-Jan van der Berg
Beleidsadviseur
+31 (0) 20 504 4927