Formule E-team

De overheid investeert in duurzame mobiliteit zodat de lucht schoner wordt, de CO2-uitstoot afneemt, het milieu wordt gespaard en dat reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen wordt beoogd. Onderdeel hiervan is dat betaalbaar en betrouwbaar elektrisch rijden in de komende jaren voor iedereen toegankelijk wordt. Het Formule E-team schept hiervoor de voorwaarden.

elektrische auto

In het Formule E-team werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid samen. Bert Klerk, voormalig directeur ProRail, is voorzitter van het Formule E-team.

Speerpunten
De speerpunten waar het Formule E-team zich op richt zijn:

  • Fiscaal beleid
  • Handhaving MIA, Vamil en KIA
  • Stimulering basisnetwerk oplaadpunten
  • Overheden als lead customer
  • Niche markten

Naast deze speerpunten probeert het Formule E-team ook de internationale samenwerking te vergroten. Ook zet het team zich in voor verdere promotie van het elektrisch rijden.

Deelnemende organisaties in het Formule E-team zijn: RAI Vereniging, Netbeheer Nederland, Energie-Nederland, VNA, ICT Office, Stichting Natuur en Milieu, Nederlandse Vereniging van Banken, 3TU, BOVAG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Automotive NL, ANWB, Ministerie van Economische Zaken, Stichting DOET en de heer R.H.Th. Koornstra.

Meer informatie is te vinden op website van het Formule E team.