Veilig werken aan elektrische voertuigen

22-08-2013

Hybride en elektrische voertuigen zijn in opkomst. Dat heeft ook gevolgen voor werkplaatsen, want elektrische voertuigen vergen speciale aandacht.

elektrische auto

Hoog voltage
Elektrische voertuigen zijn uitgerust met een aandrijfsysteem dat werkt met hoog voltage. Een technicus moet dan ook bekend zijn met die techniek voordat hij daarmee aan het werk gaat. Het hoe en wat is vastgelegd in regelgeving: NEN3140 is ontwikkeld voor het werken aan elektrische installaties en is vooralsnog de norm voor het werken aan elektrische voertuigen.
De arbeidsinspectie hanteert deze norm. Indien bij een ongeval geconstateerd is dat de NEN3140 niet of onvoldoende is toegepast, heeft de werkgever een zwakke positie bij het aantonen dat hij voldaan heeft aan zijn zorgplicht.

Innovam verzorgt trainingen die gebaseerd zijn op NEN3140. Onderstaande presentatie van Innovam gaat verder in op werken aan elektrische voertuigen. RAI Vereniging stelt deze beschikbaar voor haar leden. (hiernaast te downloaden na het inloggen).