Stootbalk aan achterzijde voertuig

De eisen voor een stootbalk aan de achterzijde van motorvoertuigen en aanhangwagens zijn beschreven in Richtlijn 70/221/EEG inzake brandstoftanks en onderrijbeveiligingen tegen klemrijden aan de achterzijde (stootbalk). Deze Richtlijn is in 2006 technisch inhoudelijk gewijzigd door Richtlijn 2006/20/EG.

stootbalk

De RDW accepteert de volgende stootbalken:

  • een stootbalk met een goedkeuring gebaseerd op de nieuwe richtlijn 2006/20EG; of
  • een voertuig waarbij in de typegoedkeuring van het voertuig ook de stootbalk is opgenomen
  • een individuele goedkeuring op VIN afgegeven door de afdeling IKS op basis van de richtlijn 2006/20/EG

 

Meer informatie