Rode boekje RDW

11 mei 2016

Voor de verschillende voertuigcategorieën zijn vele Richtlijnen en Reglementen. Deze worden met grote regelmaat gewijzigd, gecorrigeerd, aangevuld en vervangen.

Rode boekje

De afdeling Ontwikkeling Voertuig Reglementering (OVR) van de RDW is de afdeling waarvan de medewerkers Nederland vertegenwoordigen in het overleg in Brussel en Genève over Richtlijnen en Reglementen.

Overzicht
De afdeling geeft eens per jaar het zogenoemde Rode Boekje uit, met daarin een handig overzicht van Richtlijnen, Reglementen, nummers en onderwerpen daarvan, bijbehorende wijzigingen en aanvullingen. Maar ook informatie over welke landen wat ondertekend hebben en in welke commissies wat behandeld wordt.

Leden kunnen hieronder, na het inloggen, de meest actuele versie van het Rode Boekje downloaden.