Rijbewijs - Wet- en regelgeving in Nederland

De wet- en regelgeving rond het rijbewijs is omvangrijk. Hieronder vindt u per onderwerp verwijzingen naar de betreffende wet- en regelgeving.

rijbewijs
Algemene regels voor het verkeer
Wegenverkeerswet 1994 (WVW)

Hierin staan de algemene regels in het verkeer en is de basis gelegd voor diverse onderliggende regels en regelingen

Rijbewijs
Reglement rijbewijzen (RR) 
Hierin staan o.a. de officiële definities van de diverse rijbewijscategorieën en eisen voor het halen, hebben en behouden van het rijbewijs. Tevens zijn er regels in vastgelegd ten aanzien van de registratie van gegevens met betrekking tot rijbewijzen.

Rij-instructie, bevoegdheden van rij-instructeurs
Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM) 
Hierin staan de eisen voor het halen, hebben en behouden van het certificaat rij-instructeur.

Verkeersregels en Verkeerstekens
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
Voor het verkrijgen van het rijbewijs moet men zowel bij het theorie-examen als het rijexamen aantonen dat de regels uit het RVV 1990 bekend zijn.

Categorieën
Er zijn verschillende rijbewijzen, bijvoorbeeld voor het besturen van een auto, vrachtwagen, bromfiets of auto met een aanhanger. De rijbewijscategorieën voor motorvoertuigen zijn hier te vinden.

Lees hier meer over  Wet- en regelgeving rijbewijzen in Europa.